Pályázatok

A kedvezményezett neve: Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja: A Húsház Hungary Kft. kereskedelmi központjának létrehozása és telephely fejlesztésének támogatása

A támogatás összege: 314 298 656 Ft

A projekt:

A Húsház Hungary Kft. a támogatásnak köszönhetően legnagyobb mértékben ingatlan- és infrastrukturális beruházást fog végrehajtani, mindemellett pedig eszközbeszerzés is megvalósulhat.

A projekt fő célja, hogy a vállalkozás által nemrég vásárolt ingatlant átalakítsa és felújítsa úgy, hogy az a jövőben ki tudja szolgálni raktározási igényüket, hiszen a megnövekedett keresletnek köszönhetően több termék gyártására van szükségük. Ennek köszönhetően egy 3600 m2 alapterületű, előhűtött élelmiszerek és fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas hűtőház-raktár kerül kialakításra.

Valamint, ehhez kapcsolódóan az infrastruktúra is megfelelő kialakításra szorul, amely az elektromos hálózat felújítását és kialakítását jelenti.

Továbbá, eszközök is beszerzésre kerülnek, amelyek technológiai fejlesztést eredményeznek. Ilyen eszközök például a lapmérlegek, kézi anyagmozgató eszközök, targoncák, takarítógépek, stb.

A munkavállalók IT képzésben fognak részesülni.

A Húsház Hungary Kft. a fejlesztésnek hála növelni tudja hatékonyságát, valamint növelni tudja szolgáltatásainak színvonalát is a vevői felé.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pályázó neve: Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: A Húsház Hungary Kft. energiahatékonyság növelést célzó beruházásának támogatása

Szerződés száma: GINOP-4.1.5-22-2022-00043

Támogatás összege: 129 550 405 Ft

Összköltség: 143 944 894 Ft

Támogatási intenzitás: 90%

Projekt kezdése: 2022. november 05.

Tervezett befejezés: 2023.július 31.

A projekt műszaki-szakmai tartalma:

Jelen projekt megvalósítási helyszíne a 8630 Balatonboglár, Zrínyi utca 93. (hrsz.: 015/2) szám alatt lévő telephelyünk. A fejlesztendő épület jelenleg két funkciót lát el, egy része bérleményben van kiadva és autójavító- karbantartó műhelyként funkcionál. Egy másik része pedig iroda helyiségek szociális blokkal saját használatunkban. Az épület jelenlegi állapotában HH, azaz gyenge energetikai besorolás alá esik, a fejlesztés célja, hogy az energetikai besorolása elérje legalább a DD besorolást, de figyelembe véve a pályázati felhívásban elvárt műszaki-szakmai és jogszabályi rendeleteket, a korszerűsítés révén várhatóan a BB kategória alá kerül majd besorolásra.

Megvalósított korszerűsítés:

Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő függőleges épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: 44 m2 – lábazati polisztirol, 482 m2 szendvicspanel. Vízszintes födémszigetelés keretében 938 m2 tetőfelületen szendvicspanel szigetelés. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetek cseréje, összesen 200 m2-en. Szekcionált ipari kapu – 35 m2. Az épület teljes, komplett fűtési rendszer korszerűsítése. Meglévő beltéri világítási rendszer energiatakarékos átalakítása, összesen 786 m2 megvilágított területen. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és használatai meleg víz előállításra: 165 kW

A fenti beavatkozások azért szükségesek, hogy az épület a HH besorolásról minimum elkérje a DD besorolást a pályázati felhívásnak megfelelően. Ezek meghatározásánál, ahogy korábban is írtuk, figyelembevételre kerültek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt követelmények, hogy a fejlesztendő épület maximálisan megfeleljen a jogszabályban foglaltaknak a fejlesztést követően, így került meghatározásra a szükséges hőszigetelés típusa, vastagsága, a nyílászárók rétegeltsége, a szükséges megújuló rendszer, stb .

A fejlesztés egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképességünk erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségcsökkentését, illetve az ingatlan üzemeltetéséből eredő rezsiköltségekhez kötődő kiadásainak csökkenését. A fejlesztés eredményeként az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO egyenérték t ) 120,15 t.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hűtőházi logisztikai folyamatok szenzortechnológián alapuló minőségbiztosítását és integrált,azonos idejű folyamat monitoringját lehetővé tevő rendszer technológia kutatás-fejlesztése.

Projekt adatok

Kedvezményezett neve: Húsház Hungary Kft.

Szerződött támogatás összege: 58 186 000Ft

Támogatás mértéke: 50 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00253

Cégadatok:

Cégnév: Húsház Hungary Kft.

Székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 356/B

Cégjegyzékszám: 14-09-314749

Adószám: 23913178-2-14

E-mail: hus@hushaz.hu

Projekt leírása

A hűtőházak a raktárlogisztikai iparág speciális alágazatát képezik, amelyek technológiai támogatás szempontjából speciális kihívásokat jelentenek, hiszen az alacsony, akár -30 Celsius fokos hőmérsékleti tartomány, a szükségszerű páralecsapódás és a folyamatos hőtágulás olyan környezeti tényezők, amelyek kezelésére nem alkalmasak a hagyományos eszközrendszerek. A projekt célja olyan, e környezeti sajátosságok és a hűtőraktározási folyamatok specialitásainak figyelembevételével kialakított eszközrendszer megvalósítása, amely a hűtőházak számára képes biztosítani innovatív raktárinformatikai funkciókat, mint az automatikus árukövetés, a hűtőházakban dolgozó gépek és emberek követése.

A hűtőházi raktári működés releváns sajátosságait a következőképpen lehet összefoglalni:

A széles körben elterjedt raktárlogisztikai támogató technológiák a hűtőházi környezetben csak korlátozottan képesek a megfelelő funkciók nyújtására, hiszen a páralecsapódások miatt nedves környezetben a vonalkód alapú technológiák csak korlátozottan alkalmazhatók, hiszen a ragasztott vonalkódok átnedvesednek, leválnak, a nyomtatott vonalkódok esetében pedig a kicsapódó jég nehezíti a leolvasást. Emellett maguk a leolvasó eszközök sem tűrik a szélsőséges hőingadozást, illetve a nedvességet. A hagyományos RFID rendszerek esetében is a nedvesség és a hőtágulás jelenti a problémát, mely az eszközök élettartamának jelentős rövidüléséhez vezet.

További specialitás, hogy a hűtőházakban elsősorban élelmiszeripari termékeket raktároznak nagyon különböző kiszerelésekben és formákban. A raktározott termékek egy részének tárolása valamilyen kiskereskedelemi kiszerelésben történik, de emellett jellemző az ömlesztett formában való raktározás is és kiemelten speciális körülményeket igényel a hústermékek elhelyezése. A raktárlogisztikai technológiai támogatás oldaláról a tárolt termékek speciális tulajdonságai és az ezekhez kapcsolódó szigorú élelmiszerbiztonsági előírások ugyancsak különleges elvárásokat generálnak.

Ugyancsak specialitás, hogy a hűtőházi környezetben a termékek alapvető paraméterei (tömege, térfogata, állaga) megváltozhatnak, amelyet a raktárak mögötti információs rendszerekben kezelni kell tudni. Ez a változás ráadásul kétirányú lehet, hiszen adott esetben elképzelhető technológiai veszteség (például a kiolvadásból eredő súlyvesztés) és többlet (a csomagolásra ráfagyó pára súlytöbblete) párhuzamosan történik. Ez a sajátosság azt eredményezi, hogy felértékelődik a beraktározott termékek egyedi azonosíthatósága, hiszen legyen szó bérraktározásról, vagy egy élelmiszeripari üzem saját hűtőraktáráról, a paraméterek alapján történő nyilvántartás nem jelent valódi garanciát.

A hűtőraktári környezetben akár történő munkavégzés nem veszélytelen, hiszen a -30, -40 Celsius fokos környezetben a szervezet teherbíró képessége csökken, megfelelő védőöltözet szükséges, és maga a munkavégzés is csak időkorlátokkal lehetséges. Ráadásul a munkafolyamatok szervezésénél fontos tényező, hogy minimalizálni kell a hűtési veszteségeket.

A projekt keretében olyan hardverrendszerek kidolgozását tűztük ki célul, amelyek ellenállnak e környezeti hatásoknak és egységes, a gyakorlatban is működőképes megoldást kínálnak. Az elkészülő eszközrendszer segítségével biztosíthatók azok a valós idejű információk, amelyekre építve a raktározási folyamatok magasabb automatizáltsági szinten, optimalizáltan szervezhetők meg.

Olyan megoldás kialakítását tűztük ki célul, amely egyszerűen telepíthető a működő hűtőházakban, és alapvetően három fő elvárást támaszt a fejlesztéssel szemben:

Az eszközök működését hálózati tápellátás nélkül is biztosítani kell, azaz olyan megoldásokat kell kidolgozzunk, amely – egyébként az alacsony hőmérsékletre érzékeny akkumulátorok, elemek – alkalmazását teszi lehetővé.

Az eszközök közötti kommunikáció megteremtésében rádiós távközlési megoldásokat kell alkalmaznunk, amely speciális kihívást jelent egy a hullámterjedés szempontjából közel sem ideális környezetben.

A mobilitás és gyakorlati alkalmazhatóság feltétele, hogy olyan eszközrendszert kell létrehozzunk, amely a rendelkezésre álló korlátozott villamosenergia-kapacitást a lehető leghatékonyabban használja fel.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 

Vásárlóink véleménye

Együttműködő partnereink