Pályázatok

A kedvezményezett neve: Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja: A Húsház Hungary Kft. kereskedelmi központjának létrehozása és telephely fejlesztésének támogatása

A támogatás összege: 314 298 656 Ft

Azonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02807

A projekt:

A Húsház Hungary Kft. a támogatásnak köszönhetően legnagyobb mértékben ingatlan- és infrastrukturális beruházást tudott végrehajtani, mindemellett pedig eszközbeszerzés is megvalósulhatott.
A projekt fő célja volt, hogy a vállalkozás által nemrég vásárolt ingatlant átalakítsa és felújítsa úgy, hogy az a jövőben ki tudja szolgálni raktározási igényüket, hiszen a megnövekedett keresletnek köszönhetően több termék tárolhatóságára volt szüksége a cégnek. A támogatásnak köszönhetően ez a cél megvalósulhatott, egy összesen 3600 m2 alapterületű, előhűtött élelmiszerek és fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas hűtőházi raktár került kialakításra szociális blokkal, valamint ehhez a megfelelő infrastruktúra is kialakításra került, beleértve az elektromos hálózat felújítását és kialakítását is.
Fentiek mellett eszközök is beszerzésre kerültek, amelyek technológiai fejlesztést eredményeztek. Ilyen eszközök például a lapmérlegek, kézi anyagmozgató eszközök, targoncák, takarítógépek, hulladékprés stb.
A munkavállalók IT képzésben részesültek, ezzel is hozzájárulva nem csupán kompetenciájuk fejlesztéséhez, de az egész vállalkozás versenyképességének növeléséhez.
A Húsház Hungary Kft. a fejlesztésnek hála növelni tudta hatékonyságát, szolgáltatásainak színvonalát is a vevői felé, ami hosszú távon több megrendelést, ezáltal magasabb árbevételt fog eredményezni a cég életében.

A projekt tényleges fizikai befejezésének dátuma: 2023.09.25.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pályázó neve: Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: A Húsház Hungary Kft. energiahatékonyság növelést célzó beruházásának támogatása

Szerződés száma: GINOP-4.1.5-22-2022-00043

Támogatás összege: 129 550 405 Ft

Összköltség: 143 944 894 Ft

Támogatási intenzitás: 90%

Projekt kezdése: 2022. november 05.

A projekt tényleges fizikai befejezésének dátuma: 2023.07.28.

A projekt műszaki-szakmai tartalma:

Jelen projekt megvalósítási helyszíne a 8630 Balatonboglár, Zrínyi utca 93. (hrsz.: 015/2) szám alatt lévő telephelyünk. A fejlesztendő épület jelenleg két funkciót lát el, egy része bérleményben van kiadva és autójavító- karbantartó műhelyként funkcionál. Egy másik része pedig iroda helyiségek szociális blokkal saját használatunkban. Az épület jelenlegi állapotában HH, azaz gyenge energetikai besorolás alá esik, a fejlesztés célja, hogy az energetikai besorolása elérje legalább a DD besorolást, de figyelembe véve a pályázati felhívásban elvárt műszaki-szakmai és jogszabályi rendeleteket, a korszerűsítés révén várhatóan a BB kategória alá kerül majd besorolásra.

Megvalósított korszerűsítés:

Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő függőleges épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: 44 m2 – lábazati polisztirol, 482 m2 szendvicspanel. Vízszintes födémszigetelés keretében 938 m2 tetőfelületen szendvicspanel szigetelés. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetek cseréje, összesen 200 m2-en. Szekcionált ipari kapu – 35 m2. Az épület teljes, komplett fűtési rendszer korszerűsítése. Meglévő beltéri világítási rendszer energiatakarékos átalakítása, összesen 786 m2 megvilágított területen. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és használatai meleg víz előállításra: 165 kW

A fenti beavatkozások azért szükségesek, hogy az épület a HH besorolásról minimum elkérje a DD besorolást a pályázati felhívásnak megfelelően. Ezek meghatározásánál, ahogy korábban is írtuk, figyelembevételre kerültek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt követelmények, hogy a fejlesztendő épület maximálisan megfeleljen a jogszabályban foglaltaknak a fejlesztést követően, így került meghatározásra a szükséges hőszigetelés típusa, vastagsága, a nyílászárók rétegeltsége, a szükséges megújuló rendszer, stb .

A fejlesztés egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképességünk erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségcsökkentését, illetve az ingatlan üzemeltetéséből eredő rezsiköltségekhez kötődő kiadásainak csökkenését. A fejlesztés eredményeként az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO egyenérték t ) 120,15 t.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hűtőházi logisztikai folyamatok szenzortechnológián alapuló minőségbiztosítását és integrált,azonos idejű folyamat monitoringját lehetővé tevő rendszer technológia kutatás-fejlesztése.

Projekt adatok

Kedvezményezett neve: Húsház Hungary Kft.

Szerződött támogatás összege: 58 186 000Ft

Támogatás mértéke: 50 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00253

Cégadatok:

Cégnév: Húsház Hungary Kft.

Székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 356/B

Cégjegyzékszám: 14-09-314749

Adószám: 23913178-2-14

E-mail: hus@hushaz.hu

Projekt leírása

A hűtőházak a raktárlogisztikai iparág speciális alágazatát képezik, amelyek technológiai támogatás szempontjából speciális kihívásokat jelentenek, hiszen az alacsony, akár -30 Celsius fokos hőmérsékleti tartomány, a szükségszerű páralecsapódás és a folyamatos hőtágulás olyan környezeti tényezők, amelyek kezelésére nem alkalmasak a hagyományos eszközrendszerek. A projekt célja olyan, e környezeti sajátosságok és a hűtőraktározási folyamatok specialitásainak figyelembevételével kialakított eszközrendszer megvalósítása, amely a hűtőházak számára képes biztosítani innovatív raktárinformatikai funkciókat, mint az automatikus árukövetés, a hűtőházakban dolgozó gépek és emberek követése.

A hűtőházi raktári működés releváns sajátosságait a következőképpen lehet összefoglalni:

A széles körben elterjedt raktárlogisztikai támogató technológiák a hűtőházi környezetben csak korlátozottan képesek a megfelelő funkciók nyújtására, hiszen a páralecsapódások miatt nedves környezetben a vonalkód alapú technológiák csak korlátozottan alkalmazhatók, hiszen a ragasztott vonalkódok átnedvesednek, leválnak, a nyomtatott vonalkódok esetében pedig a kicsapódó jég nehezíti a leolvasást. Emellett maguk a leolvasó eszközök sem tűrik a szélsőséges hőingadozást, illetve a nedvességet. A hagyományos RFID rendszerek esetében is a nedvesség és a hőtágulás jelenti a problémát, mely az eszközök élettartamának jelentős rövidüléséhez vezet.

További specialitás, hogy a hűtőházakban elsősorban élelmiszeripari termékeket raktároznak nagyon különböző kiszerelésekben és formákban. A raktározott termékek egy részének tárolása valamilyen kiskereskedelemi kiszerelésben történik, de emellett jellemző az ömlesztett formában való raktározás is és kiemelten speciális körülményeket igényel a hústermékek elhelyezése. A raktárlogisztikai technológiai támogatás oldaláról a tárolt termékek speciális tulajdonságai és az ezekhez kapcsolódó szigorú élelmiszerbiztonsági előírások ugyancsak különleges elvárásokat generálnak.

Ugyancsak specialitás, hogy a hűtőházi környezetben a termékek alapvető paraméterei (tömege, térfogata, állaga) megváltozhatnak, amelyet a raktárak mögötti információs rendszerekben kezelni kell tudni. Ez a változás ráadásul kétirányú lehet, hiszen adott esetben elképzelhető technológiai veszteség (például a kiolvadásból eredő súlyvesztés) és többlet (a csomagolásra ráfagyó pára súlytöbblete) párhuzamosan történik. Ez a sajátosság azt eredményezi, hogy felértékelődik a beraktározott termékek egyedi azonosíthatósága, hiszen legyen szó bérraktározásról, vagy egy élelmiszeripari üzem saját hűtőraktáráról, a paraméterek alapján történő nyilvántartás nem jelent valódi garanciát.

A hűtőraktári környezetben akár történő munkavégzés nem veszélytelen, hiszen a -30, -40 Celsius fokos környezetben a szervezet teherbíró képessége csökken, megfelelő védőöltözet szükséges, és maga a munkavégzés is csak időkorlátokkal lehetséges. Ráadásul a munkafolyamatok szervezésénél fontos tényező, hogy minimalizálni kell a hűtési veszteségeket.

A projekt keretében olyan hardverrendszerek kidolgozását tűztük ki célul, amelyek ellenállnak e környezeti hatásoknak és egységes, a gyakorlatban is működőképes megoldást kínálnak. Az elkészülő eszközrendszer segítségével biztosíthatók azok a valós idejű információk, amelyekre építve a raktározási folyamatok magasabb automatizáltsági szinten, optimalizáltan szervezhetők meg.

Olyan megoldás kialakítását tűztük ki célul, amely egyszerűen telepíthető a működő hűtőházakban, és alapvetően három fő elvárást támaszt a fejlesztéssel szemben:

Az eszközök működését hálózati tápellátás nélkül is biztosítani kell, azaz olyan megoldásokat kell kidolgozzunk, amely – egyébként az alacsony hőmérsékletre érzékeny akkumulátorok, elemek – alkalmazását teszi lehetővé.

Az eszközök közötti kommunikáció megteremtésében rádiós távközlési megoldásokat kell alkalmaznunk, amely speciális kihívást jelent egy a hullámterjedés szempontjából közel sem ideális környezetben.

A mobilitás és gyakorlati alkalmazhatóság feltétele, hogy olyan eszközrendszert kell létrehozzunk, amely a rendelkezésre álló korlátozott villamosenergia-kapacitást a lehető leghatékonyabban használja fel.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 

  • Telephelyeink és elérhetőségeik
  • Balatonlelle 06 85 450 115
  • Győr 06 70 944 7775
  • Balatonboglár 06 76 767 601

Vásárlóink véleménye

Együttműködő partnereink