Pályázatok

Hűtőházi logisztikai folyamatok szenzortechnológián alapuló minőségbiztosítását és integrált,azonos idejű folyamat monitoringját lehetővé tevő rendszer technológia kutatás-fejlesztése.

Projekt adatok

Kedvezményezett neve: Húsház Hungary Kft.

Szerződött támogatás összege: 58 186 000Ft

Támogatás mértéke: 50 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00253

Cégadatok:

Cégnév: Húsház Hungary Kft.

Székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 356/B

Cégjegyzékszám: 14-09-314749

Adószám: 23913178-2-14

E-mail: hus@hushaz.hu

Projekt leírása

A hűtőházak a raktárlogisztikai iparág speciális alágazatát képezik, amelyek technológiai támogatás szempontjából speciális kihívásokat jelentenek, hiszen az alacsony, akár -30 Celsius fokos hőmérsékleti tartomány, a szükségszerű páralecsapódás és a folyamatos hőtágulás olyan környezeti tényezők, amelyek kezelésére nem alkalmasak a hagyományos eszközrendszerek. A projekt célja olyan, e környezeti sajátosságok és a hűtőraktározási folyamatok specialitásainak figyelembevételével kialakított eszközrendszer megvalósítása, amely a hűtőházak számára képes biztosítani innovatív raktárinformatikai funkciókat, mint az automatikus árukövetés, a hűtőházakban dolgozó gépek és emberek követése.

A hűtőházi raktári működés releváns sajátosságait a következőképpen lehet összefoglalni:

A széles körben elterjedt raktárlogisztikai támogató technológiák a hűtőházi környezetben csak korlátozottan képesek a megfelelő funkciók nyújtására, hiszen a páralecsapódások miatt nedves környezetben a vonalkód alapú technológiák csak korlátozottan alkalmazhatók, hiszen a ragasztott vonalkódok átnedvesednek, leválnak, a nyomtatott vonalkódok esetében pedig a kicsapódó jég nehezíti a leolvasást. Emellett maguk a leolvasó eszközök sem tűrik a szélsőséges hőingadozást, illetve a nedvességet. A hagyományos RFID rendszerek esetében is a nedvesség és a hőtágulás jelenti a problémát, mely az eszközök élettartamának jelentős rövidüléséhez vezet.

További specialitás, hogy a hűtőházakban elsősorban élelmiszeripari termékeket raktároznak nagyon különböző kiszerelésekben és formákban. A raktározott termékek egy részének tárolása valamilyen kiskereskedelemi kiszerelésben történik, de emellett jellemző az ömlesztett formában való raktározás is és kiemelten speciális körülményeket igényel a hústermékek elhelyezése. A raktárlogisztikai technológiai támogatás oldaláról a tárolt termékek speciális tulajdonságai és az ezekhez kapcsolódó szigorú élelmiszerbiztonsági előírások ugyancsak különleges elvárásokat generálnak.

Ugyancsak specialitás, hogy a hűtőházi környezetben a termékek alapvető paraméterei (tömege, térfogata, állaga) megváltozhatnak, amelyet a raktárak mögötti információs rendszerekben kezelni kell tudni. Ez a változás ráadásul kétirányú lehet, hiszen adott esetben elképzelhető technológiai veszteség (például a kiolvadásból eredő súlyvesztés) és többlet (a csomagolásra ráfagyó pára súlytöbblete) párhuzamosan történik. Ez a sajátosság azt eredményezi, hogy felértékelődik a beraktározott termékek egyedi azonosíthatósága, hiszen legyen szó bérraktározásról, vagy egy élelmiszeripari üzem saját hűtőraktáráról, a paraméterek alapján történő nyilvántartás nem jelent valódi garanciát.

A hűtőraktári környezetben akár történő munkavégzés nem veszélytelen, hiszen a -30, -40 Celsius fokos környezetben a szervezet teherbíró képessége csökken, megfelelő védőöltözet szükséges, és maga a munkavégzés is csak időkorlátokkal lehetséges. Ráadásul a munkafolyamatok szervezésénél fontos tényező, hogy minimalizálni kell a hűtési veszteségeket.

A projekt keretében olyan hardverrendszerek kidolgozását tűztük ki célul, amelyek ellenállnak e környezeti hatásoknak és egységes, a gyakorlatban is működőképes megoldást kínálnak. Az elkészülő eszközrendszer segítségével biztosíthatók azok a valós idejű információk, amelyekre építve a raktározási folyamatok magasabb automatizáltsági szinten, optimalizáltan szervezhetők meg.

Olyan megoldás kialakítását tűztük ki célul, amely egyszerűen telepíthető a működő hűtőházakban, és alapvetően három fő elvárást támaszt a fejlesztéssel szemben:

Az eszközök működését hálózati tápellátás nélkül is biztosítani kell, azaz olyan megoldásokat kell kidolgozzunk, amely – egyébként az alacsony hőmérsékletre érzékeny akkumulátorok, elemek – alkalmazását teszi lehetővé.

Az eszközök közötti kommunikáció megteremtésében rádiós távközlési megoldásokat kell alkalmaznunk, amely speciális kihívást jelent egy a hullámterjedés szempontjából közel sem ideális környezetben.

A mobilitás és gyakorlati alkalmazhatóság feltétele, hogy olyan eszközrendszert kell létrehozzunk, amely a rendelkezésre álló korlátozott villamosenergia-kapacitást a lehető leghatékonyabban használja fel.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt neve: A Hűs Húsház Kft. technológiai korszerűsítése

Projekt azonosító száma: GOP-2.1.1/A-2007-0031

Projekt leírás:
A projekt keretében egy hűtőcsarnokon belül két külön légtér kialakításával, valamint hűtéstechnológia telepítésével egy hűtőberendezést és egy fagyasztó berendezést hozunk létre.
A fagyasztó berendezés mérete: 490 m3
A hűtőberendezés mérete: 255 m3
A projekt összköltsége: 22.308.000 Ft
A EU és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 6.692.000 Ft
Támogatási arány: 30%

Közreműködő szervezet:
Székhely cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Levelezési cím: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet) 1539
Budapest, Postafiók 684.
Tel: 465-8469
www.magzrt.hu

További információ található a pályázati kiírásról:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

Együttműködő partnereink