ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A Húsház Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a jelen dokumentumban (ÁSZF)
foglaltak szerint vállalja az Interneten, a www.hushaz.hu címen elérhető oldalán, internetes
áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás
megrendelésétől a megrendelt áruk kiszállításáig.

1.2. A www.hushaz.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában árucikkek megvásárlására
van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt áruk jellemzői az adott
árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások pontatlanságáért
felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek
mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet,
változhat.

1.3. A www.hushaz.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek
megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Természetesen az oldal üzemeltetése során,
kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek
meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

1.4. A www.hushaz.hu üzemeltetőjének, a Húsház Hungary Kft. adatai:
Székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/b
Cégjegyzék szám: 14-09-314749
Bankszámlaszám: 11743002-20197980
Adószám: 23913178-2-14
E-mail: hus@hushaz.hu
Telefon: 06/85-450-115, 06/85-351-108 (7-16 óráig)

2. A szerződés létrejötte

2.1. Amennyiben a Megrendelő igénybe kívánja venni az internetes áruház szolgáltatást, úgy
a www.hushaz.hu internetes felületre kell belépnie. A belépést követően megjelenik az
internetes áruház kínálati felülete. Ezen a felületen találhatóak meg mindazon termékek,
amelyeket a Húsház Hungary Kft. a Megrendelők számára elektronikus úton megvásárláshoz
hozzáférhetővé tesz. Az internetes áruház kínálati felületén a Megrendelő regisztráció nélkül
is szabadon böngészhet, akár egy adott termékre való rákereséssel. A termékre történő
kattintással a termékről bővebb tájékoztatást tekinthet meg. Az internetes áruház felületen
minden ár forintban kerül feltüntetésre a termék mellett nettó és bruttó ár megjelölésével is.
Az itt megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint
például a házhoz szállítás díját.

2.2. A Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés leadásával jön létre. A
megrendelésnek nem feltétele az előzetes regisztráció. Amennyiben Megrendelő regisztrálni
kíván, úgy a regisztráció során meg kell adni a Megrendelő nevét, e-mail címét, belépési
jelszavát. A továbblépéshez el kell fogadni az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, mely
megtekinthető az elfogadásnál lévő adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az oldal alján
elhelyezett adtavédelmi nyilatkozat linkre kattintással – ez utóbbi bármikor megtekinthető,
külön regisztráció nélkül is.

A regisztráció sikerességéről, valamint a megrendelés megtörténtéről Szolgáltató igazolást
küld a Megrendelő által megadott email címre. A regisztráció, megrendelés és ennek alapján
történő teljesítés során, egészen a kiszállításig a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok
maximális betartásával jár el. Az adatvédelmi nyilatkozat itt megtekinthető. A
megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli
szerződésnek, azt a www.hushaz.hu nem iktatja és a későbbiekben sem lesz hozzáférhető. A
regisztrációs adatok bármikor módosíthatók, amennyiben a Megrendelő elfelejti jelszavát, új
jelszót kérhet a regisztrált e-mail címével. A Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor
törölni a regisztrált fiókjának adatait tartalmazó felületen a felhasználói fiók törlése ablakra
történő kattintással. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra
kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok
és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az
adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3. A szerződés a www.hushaz.hu oldalon keresztül az alábbiak szerint jön létre:
Regisztráció esetén Megrendelő kitölti a regisztrációs űrlapot. Az ajánlatkérésnek,
valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie, az adatok tartalmáért a Megrendelő
tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis, hibás
vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltatót értelemszerűen felelősség nem
terheli. A termékek kiválasztását követően a termék mellett szerepel a megrendelni kívánt
mennyiség kitöltéséhez szükséges mező, illetve egy „kosárba” feliratú gomb, amelyre való
kattintással a termék a kosárba kerül. A kosár tartalma az oldal fejlécén megtekinthető és a
kosárban lévő termékek törölhetők, illetve mennyiségük módosítható. A megrendelő a
választott kiszállítás időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendeléskori árat fizeti
meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció lezárulása) a megrendelést követően
nem hat ki a megrendelt termék árára, azonban ha a Megrendelő az adott megrendelést
módosítja, a módosított termékek vonatkozásában a rendelés-módosítás időpontjában aktuális
ár válik érvényessé.

2.4. Amennyiben a Megrendelő az általa megvásárolni kívánt termékeket kiválasztotta, a
Kosárba helyezte, és nem kíván több terméket kiválasztani, a „Pénztár” gombra történő
kattintással lép tovább. Megrendelő az esetleges szállítási címmel kapcsolatos megjegyzését
itt teheti meg.
Megrendelés esetén Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok
valódiságáért felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a megadott adatok
alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az
adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek megfelel.
Szolgáltató a regisztráció sikerességéről legkésőbb 24, azaz huszonnégy órán belül
visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó
Szolgáltató és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség
Szolgáltatót nem terheli sem a regisztráció, sem a regisztrációt követő esetleges szolgáltatás
teljes időtartamában sem. A regisztráció és megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő az
ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve
kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy a www.hushaz.hu oldalon mind az ÁSZF,
mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint
amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Két vagy több azonosítóból származó
esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő-regisztráció
lehetséges.

Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és megrendelés során rögzített
adatok a törvényi előírásnak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra egészen a
regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig.
Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A
rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására,
amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség
oszlopban található adatbeviteli mezőbe Megrendelő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni
kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A
rendelés során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok
javítására/törlésére.

2.5. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról azonnal, de legkésőbb a következő
munkanapon automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a
megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó
Szolgáltató esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget ez esetben sem
vállalunk.

2.6. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek
rendelkezésre álljanak és a Megrendelőket a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató törekvése ellenére előfordulhat, hogy a
raktárkészlet hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben
rendelkezésre. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbi szerint jár el:
A Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és tájékoztatja a termékhiány
mértékéről, és ezzel egyidejűleg egyeztet vele, hogy kéri-e a csökkentett mennyiségben
történő teljesítést, vagy nem. Amennyiben nem kéri a csökkentett mennyiségű teljesítést, a
megrendelés érvényét veszti és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól.
Akciós termékek csak a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig rendelhetőek.

3. Díjazás/számlázás

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár!

3.1. Az oldalon feltüntetett árak nettó árban és az Általános Forgalmi Adót tartalmazva is
feltüntetésre kerülnek!

3.2. Szolgáltató garantálja, hogy a www.hushaz.hu oldalon közzétett árak az egyes
megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett
árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik. A megrendelést
visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató
fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően nem érinti a már leadott megrendeléseket,
kivéve a megrendelés módosításának esetét.
3.3. A megrendelt áruk megfizetése készpénzben történik utánvéttel, a kiszállítást végző sofőr
részére, a megrendelt áruk és a számla átadásával egyidejűleg. A megrendelt áruk átadásának
feltétele, hogy Megrendelő azok ellenértékét megfizesse.

3.4. A kiszállítás és a díjazása
A kiszállítást a szolgáltató végzi. Szolgáltató jogosult Megrendelő felé a kiszállításért külön
díjat felszámítani, ha a kiszállítás helyszíne nem tartozik a Szolgáltató szállítási területei közé,
illetve ha a megrendelés összege nem éri el az ingyenes kiszállítási értékhatárt. Szolgáltató
nettó 20.000,- Ft összegű megrendelés esetén nem szállít ki. Nettó 20.000,- Ft összeg alatti
megrendelés a Szolgáltató székhelyén vehető át személyesen, előre egyeztetett időpontban.
20-40.000,- Ft nettó összegű megrendelés esetén a Szolgáltató 2.000,- Ft +Áfa kiszállítási
díjat számol fel. Nettó 40.000,- Ft összegű megrendelés felett a kiszállítás ingyenes
Szolgáltató kiszállítási területén.

Amennyiben a megrendelés teljesítésének helyszíne Szolgáltató kiszállítási területén kívül
esik, úgy Szolgáltató egyedi kiszállítási ajánlatot tesz oly módon, hogy Szolgáltató
képviselője telefonon felveszi a kapcsolatot Megrendelővel vagy e-mailben keresi meg a
kiszállítási ajánlattal a Megrendelőt. A kiszállításról, annak pontos időpontjáról és az
esetleges szállítási költségről a Szolgáltató legkésőbb a rendelés leadása utáni munkanapon
telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt.

Nem egalizált tömegű termékek megrendelése esetén a megrendelés teljesen fizetendő
összege a megrendelés mérésekor és készre csomagolásakor véglegesedik, így az előzetes
kalkulációhoz képest a megrendelés fizetendő végösszege változhat. Amennyiben a
Megrendelő sokallja az esetlegesen felmerülő kiszállítási díjat jogában áll teljes mértékben
elállni a leadott megrendeléstől. Szállítási területeink megyénként eltérők lehetnek, ezért
ezekről kérjük a rendelés leadása előtt telefonon vagy e-mailben érdeklődjön! A kiszállítás 3
munkanapon belül történik!

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár!

A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott címen és időpontban vagy
saját maga legyen jelen, vagy egy olyan személy, aki a megvásárolt terméket át tudja venni és
azt át is veszi. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak 18 éven felüli személy jogosult
helyette és nevében a megvásárolt termékeket az átadás helyén átvenni.
Amennyiben személyesen a Megrendelő van jelen az átvételkor, köteles meggyőződni arról,
hogy valamennyi általa rendelt termék megfelelő mennyiségben és szemrevételezés alapján
megfelelő minőségben került kiszállításra.

4. A szerződés érvényessége, hatálya és megszűnése

4.1. Megrendelő és a Szolgáltató között a jogviszony határozott időre jön létre, amely a
konkrét megrendelés leadásától, a megrendelésben leadott áruk kiszállításáig, azok átvételéig
tart. A felek között létrejött jogviszony a teljesedésbe menetellel megszűnik, ez azonban nem
érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 45/2014. (II. 26) Korm. Rendeletben rögzített elállási
jogával éljen, a rendeletben meghatározott módon és feltételek betartásával.
Az elállási jog

4.2. A megrendelő jogosult a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás
nélkül a szerződéstől elállni, vagyis a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal
szüntetheti meg. A megrendelő elállási jogát gyakorolhatja a rendelkezésre álló elállási
nyilatkozat minta felhasználásával vagy elállásra vonatkozó egyértelmű egyéb írásbeli
nyilatkozatával. A megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék
átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Elállás esetén a vételár, illetve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségek az elállás közlésétől számított 14 napon belül
visszajárnak a Megrendelő számára a megrendelő által igénybe vett fizetési móddal egyező
módon. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés
megtérítését.

4.3. A Megrendelő által akkor tekinthető határidőben gyakoroltnak az elállási jog,
amennyiben az arra megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát vagy a lentebb
olvasható nyilatkozatmintát. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a
fentieknek megfelelően gyakorolta. Az e-mailben feladott elállás esetén a Szolgáltatóhoz való
beérkezés napja az irányadó. Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a
Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14
napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A
megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket. A Szolgáltató azonban nem köteles a Megrendelő részére megtéríteni
azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Több termék adásvételekor, amennyiben az
egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék,
illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy
darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Megrendelő az elállási joggal.

4.4. A Felek eltérő megállapodása hiányában az elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt a
45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 29.§-ban foglalt esetekben, így Szolgáltató termékkörét
tekintve különösen romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében,
illetve felbontott csomagolású termékek esetében.

Felek eltérő megállapodás esetén az e pontban meghatározott termékkör esetében (romlandó
vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében, illetve felbontott csomagolású
termékek) a Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában foglalt kiszállítási
napot megelőző munkanapon reggel 9 óráig jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelő a
lemondást e-mailben köteles elküldeni a hus@hushaz.hu e-mail címre, a megrendelés
azonosítóinak megadásával (megrendelő neve, megrendelés száma, szállítási cím). A jelen
pontnak megfelelő lemondás esetén Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Szolgáltató
a megrendelés lemondásának elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küld Megrendelő részére.

4.5. A 4.4. pontban foglalt határidőn belüli lemondás hiányában Megrendelő köteles a
kiszállított csomag átvételére. Amennyiben a csomag átvétele Megrendelőnek felróható okból
mégis meghiúsul, az ebből fakadó költségek Megrendelőt terhelik, amely költségek a
megfizetésig tartozásnak minősülnek és Szolgáltató a behajtásról a jogszabályoknak
megfelelő módon intézkedhet. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező Megrendelő újabb
megrendelésének elfogadását Szolgáltató jogosult visszautasítani a tartozás hiánytalan
megfizetéséig.

4.6. A Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a
Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve Szolgáltatót
megtévesztette. Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát
érvényesítheti Szolgáltató Megrendelővel szemben, a szolgáltatást megszüntetni, ha üzleti
vagy jogi okokból annak fenntartására nem képes. Az ÁSZ ezen pontját Szolgáltató
magánszemély szerződő fél esetében nem alkalmazza.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról
a Megrendelőt legkésőbb a következő munkanapon e-mail-ben, vagy telefonon értesíti.

4.8. Kellékszavatosság

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Megrendelő az átvétel időpontjától
számított 2 éven belüli elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a
termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A határidőn túl
kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet
kicserélést, kivéve, ha ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen
vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Megrendelő közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 1 éven belül felismert hiba esetén
vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba
jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor
mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék
hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató
nem köteles a Megrendelő kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba
oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 1 év
elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Megrendelőnek kell
bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. (373/2021. Korm. rendelet)

4.9. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a
Fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – termékszavatossági igényt is
érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék forgalomba
hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a
Megrendelőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre a kellékszavatossági igényét a Megrendelő a gyártóval
szemben érvényesítheti. (3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

5.2. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári
jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen az
2013.évi IV. törvény, a polgári törvénykönyvről, valamint a 45/2014.(II.26.) Korm. Rendelet,
a távollevők között kötött szerződésekről irányadó.

5.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban
bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, felek a jogvitájukra értékhatártól függően a Fonyódi Járásbíróság illetve a
Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Az ÁSZF ezen pontja csak
vállalkozó szerződő fél esetében alkalmazandó.

5.4. Egyéb panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
A Megrendelő a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró
személynek az áru Megrendelő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó
panaszát közölheti a Szolgáltatóval írásban a hus@hushaz.hu e-mail címre, illetve postai
levélben, illetve szóban a 85/351-108, 85/450-115 telefonszámokon, valamint a Húsház
Hungary Kft. székhelyén személyesen (8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B.). A Szolgáltató a
panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli
panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon
belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi
válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az
alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően
harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése
iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A
panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus

hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi
azonosítószámmal ellátni.

Fogyasztóvédelmi eljárás:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek
listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás:

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.

Békéltető testületi eljárás

A Megrendelő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében
jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását kezdeményezni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita
bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a
fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a
Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A vállalkozást a békéltető testületi
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testületi eljárások mind a szolgáltató székhelye, mind a megrendelő
lakóhelye/székhelyes szerint illetékes békéltető testületeknél indíthatók, melyek a következők:
1.
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
2.
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu
3.
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
4.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
5.
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
6.
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
7.
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
8.
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
9.
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu
10.
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu
11.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
12.
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
13.
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
14.
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81,
Telefon/fax: (1) 792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
15.
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu
16.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
17.
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
18.
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
19.
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
20.
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A Megrendelő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében,
ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az
online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Húsház Hungary Kft.
8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B.,
e-mail: hus@hushaz.hu
Tisztelt Húsház Hungary Kft.!
Alulírott kijelentem, hogy a jogszabályok és az. Általános Szerződési Feltételekben leírtak
szerint ezennel gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:
Fogyasztó neve:
Szerződéskötés
időpontja: 202…………………………… (év, hónap, nap)
Az átvétel időpontja: 202…………………..………… (év, hónap, nap)
Vásárolt termék(ek)
megnevezése

A fogyasztó címe: ⎕⎕⎕⎕
________________________________________________________
(település), ______________________________ (utca, út
tér)_________ szám ______________emelet, _______ ajtó.
Az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések alapján kérem a jelen
nyilatkozatom alapján a vételár visszafizetését, egyúttal vállalom mindazon termék hibátlan
állapotban történő visszaszolgáltatását, melyre vonatkozóan az elállási joggal jelen
nyilatkozatomban élek.
Kelt ………………………………………………………………
………………………………

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről
2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet.
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény (Fttv.)

Együttműködő partnereink