Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Megrendelő!

A www.hushaz.hu üzemeltetője, a Húsház Hungary Kft. teljes mértékben tiszteletben tartja a vásárlók személyes adatait, és azok kezelése során a hatályos jogszabályi, adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el. A vásárlók által a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatok (név, cím, stb.), illetve a megrendelések adatai a legnagyobb biztonsági előírások mellett, kizárólag a www.hushaz.hu szolgáltatásainak teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra.

Az adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük és illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. Bármely vásárló által megadott személyes adatokat kizárólag az adott vásárló módosíthatja a webáruház megfelelő oldalán, amelyet bármikor megtehet. A megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait minden esetben csak a regisztráció esetleges törléséig tároljuk. A regisztráció törlése a következő módokon lehetséges: a törlési igény jelzése e-mail küldésével a hus@hushaz.hu címre. A törlési igény jelzése levél küldésével a következő címre: Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B

A www.hushaz.hu oldal megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. Az adatvédelmi eljárások a vásárláshoz szükséges regisztráció esetén válnak aktuálissá és érvényessé. Az adatvédelmi tájékoztató megismerése és elfogadása a vásárlói regisztráció feltétele.

A www.hushaz.hu egyébiránt az adatvédelem kapcsán az alábbi jogszabályok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, XVII. fejezet;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
226/2003. (XII. 13.) Korm. Rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

A Húsház Hungary Kft. jelen adatvédelmi nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Társaság további adatkezeléséről bővebben itt olvashat.

  • Telephelyeink és elérhetőségeik
  • Balatonlelle 06 85 450 115
  • Győr 06 70 944 7775
  • Balatonboglár 06 76 767 601

Vásárlóink véleménye

Együttműködő partnereink